Aktualności

Kolejny bank przegrał z kredytobiorcą przed sądem

 Z miesiąca na miesiąc dowiadujemy się o nowych sprawach, których uczestnikami są polskie banki. Schemat zazwyczaj jest taki sam – instytucja finansowa zawiera umowę kredytową, w której zamieszczone zostają niedozwolone klauzule umowne. Zgodnie z obowiązującym prawem, bank nie może konstruować umowy nie tylko w oparciu o zapisy uznane za niezgodne z prawem, ale także nie wolno mu używać takich warunków, które stawiałyby kredytobiorcę w dużo gorszej sytuacji, niż pozwala na to prawo. Tak też było w najświeższej sprawie kredytowej – klient banku miał obowiązek ponosić opłaty z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego kredytobiorcy.

więcej...

Sprawa Huty Krosno, czyli sprzedaż za pół ceny

Krośnieńska Huta Szkła Krosno upadła w 2009 r. W tym roku przedsiębiorstwo zostało sprzedane południowoafrykańskiemu funduszowi za kwotę 300 mln złotych, z czego 120 mln złotych to przyjęta wartość całego zakładu. Warto w tym miejscu dodać, że wg dotychczasowych akcjonariuszy Huty, powyższa suma to zaledwie połowa wartości całego przedsiębiorstwa. Co więcej, 300 mln złotych stanowi wartość spłaty wierzycieli Huty. W praktyce oznacza to, że aż 7 000 akcjonariuszy zostanie z niczym. Dlaczego? Dlatego, że polskie przepisy prawa upadłościowego przewidują, iż ta grupa wierzycieli zostaje spłacona na samym końcu – o ile oczywiście nadal będzie istniała jakakolwiek kwota pieniężna do rozdysponowania. W tym przypadku po dokonanej sprzedaży nie pozostała już nawet złotówka do podziału pomiędzy akcjonariuszy Huty. Odprawieni z kwitkiem wierzyciele skierowali jednak sprawę do prokuratury. Istnieją też spore szanse na to, że przy pomocy pozwu grupowego uda się im odzyskać choćby część utraconych pieniędzy.

więcej...

Skarb Państwa kontra Policja, czyli pozew zbiorowy w służbach mundurowych

Wydawałoby się, że pozwy zbiorowe z udziałem Policji mogą mieć miejsce jedynie wtedy, gdy występuje ona w charakterze pozwanego. Nic bardziej mylnego – udowadnia to chociażby najświeższa sprawa z sierpnia b.r., w której to Związek Zawodowy Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu postanowił sam dochodzić swoich roszczeń w ramach tzw. postępowania grupowego.

więcej...

Precedensowy wyrok – frankowicz wygrał z bankiem Millenium

 Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że bank Millenium musi oddać powodowi ponad 100 tys. zł tytułem poczynionej przez niego nadpłaty w ratach kredytu frankowego (kwota ta uwzględnia oczywiście także powstałe odsetki). Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wynik tej sprawy będzie miał ogromne znaczenie dla osób, które w połowie 2014 r. zdecydowały się złożyć przeciwko bankowi Millenium pozew zbiorowy, a także dla wszystkich osób, które chciałyby skorzystać z roszczenia zbiorowego.


więcej...

Kłopoty listonosza czyli problemy firmy Bezpieczny List - byłej spółki firmy InPost

 Trzeba także nadmienić, że potencjalne roszczenie grupowe ma być wystosowane nie tyle bezpośrednio przeciwko InPostowi, lecz jego spółce – córce, o dosyć ciekawej nazwie, Bezpieczny List. Osoby zatrudnione w tej właśnie firmie nie otrzymały na czas należnej pensji (termin płatności upłynął 20 sierpnia b.r.). Problem w tym, że cała sprawa dotyczy nie kilku, lecz ponad 1200 osób. Z pomocą przychodzi tu jednak pozew grupowy. Warto w tym miejscu dodać, że każdy oszukany pracownik szacuje żądania na ok. 10 000 zł, co łącznie daje nam niebagatelną sumę ponad 12 milionów złotych.

więcej...

Kolejny parabank oszukuje na prawie 200 mln złotych

Pomimo, iż sezon letni w pełni, oszuści finansowi nie próżnują. Już blisko 160 osób usłyszało zarzuty od gdańskiej prokuratury rejonowej w związku z działalnością kolejnego parabanku – Pożyczka Gotówkowa (dawniej Skarbiec i Pomocna Pożyczka). Szacunkowo kwota wyłudzonych pieniędzy to blisko 200 mln złotych. Szansą na odzyskanie choćby części tej kwoty przez poszkodowanych może być pozew grupowy.

więcej...

Szansa na odszkodowania od producentów ciężarówek

Kilka tygodni temu Komisja Europejska nałożyła rekordową karę na czołowych europejskich producentów ciężarówek za zmowę cenową trwającą kilkanaście lat. Decyzja Komisji daje polskim przewoźnikom możliwość dochodzenia odszkodowania za zawyżone ceny pojazdów.

więcej...

Pierwszy prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

Pierwszy prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie zasądzający odszkodowanie od Skarbu Państwa w związku z niewypłacalnością biur podróży: Sky Club sp. z o.o., Aquamaris S.A. i OK Services Travel sp. z o.o.

więcej...

Sąd Okręgowy w Warszawie: klient niewypłacalnego organizatora turystyki może żądać odszkodowania od Skarbu Państwa (drugi korzystny wyrok)

Sąd Okręgowy w Warszawie: klient niewypłacalnego organizatora turystyki może żądać odszkodowania od Skarbu Państwa (drugi korzystny wyrok)

więcej...

50 wygrana sprawa przeciwko Skarbowi Państwa w związku z niewypłacalnością biura podróży

Jest to już pięćdziesiąta sprawa, która zakończyła się korzystnym wyrokiem (nie licząc wyroku Sądu Okręgowego, o którym wspominam poniżej). Sąd nałożył na Skarb Państwa obowiązek zapłaty klientowi biura podróży odszkodowania w wysokości prawie 8 tys. zł, zobowiązując jednocześnie do pokrycia kosztów procesu.

więcej...

Upadłość Konsumencka

Znajomość podstawowych przepisów, konsekwencji prawnych i majątkowych związanych z tym postępowaniem, pomoże w podjęciu świadomej decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Zachęcamy do wnikliwego zapoznania się z informacjami zawartymi w niniejszej broszurze – poprawnie przygotowany i pozbawiony braków formalnych wniosek pozwala zaoszczędzić czas zarówno zainteresowanemu jak i sądowi. 

więcej...

Banki zaniżały wielkość całkowitych kosztów kredytu!

Analiza setek umów kredytowych uświadomiła mi, że banki zaniżały wielkość całkowitych kosztów kredytu. Całkowite koszty kredytu to wszelkie koszty, które klient jest zobowiązany ponieść w związku z kredytem, jak odsetki, opłaty, prowizje, marże, składki ubezpieczeniowe (rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego z 2006 r., p. 5.1.3.).

więcej...

Niewypłacalność OK TRAVEL SERVICES – pierwszy wyrok zasądzający odszkodowanie od Skarbu Państwa

Dzisiaj Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia wydał dwa wyroki zasądzające odszkodowanie od Skarbu Państwa w związku z niewypłacalnością biur podróży.

więcej...

Frankowicze przeciwko Millenium - pozew zbiorowy dopuszczony.

Pierwsza z omawianych spraw ściśle wiąże się z niedawnym orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który, odmiennie od sądu niższej instancji, uznał, że należy dopuścić pozew grupowy przeciwko Bankowi Millenium. Mowa tu o największym, a zarazem najbardziej głośnym i obciążonym największą doniosłością społeczną procesie zbiorowym, zgodnie z ustawą o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, która zebrała prawie 4000 klientów Banku Millenium występujących jako zbiorcza strona powodowa.

więcej...

Wielka afera Volkswagena - podstawa postępowania zbiorowego?

Od ostatnich dni praktycznie cały świat, nie tylko bynajmniej jego motoryzacyjna część, żyje wiadomością o skandalicznych nieprawidłowościach, jakich dopuścił się niezwykle popularny niemiecki koncern Volkswagen. Dość powiedzieć, że przedłożona poniżej informacja była w stanie skrócić realną giełdową wycenę spółki o ponad 25 % wartości, a więc, co zatem idzie, zatrząść kolosem, który, zdało się, nie ma prawa się przewrócić. Czego dotyczy jednak właściwie stan faktyczny niniejszej sprawy?

więcej...

Kredyty we frankach. Pozew zbiorowy nieunikniony?

 Ostatnie sygnały i publikacje oraz kilka orzeczeń sądowych w sprawach kredytów frankowych wstrząsnęły opinią publiczną i otworzyły rynek spekulacji. Czy klienci mogą zadłużeni w szwajcarskiej walucie mogą dochodzić swoich praw w sądzie?

więcej...

Pozew zbiorowy NIE w przypadku Amber Gold

 Decyzja wywołała niemałą burzę, czemu trudno się dziwić, biorąc pod uwagę, iż właściwie blokuje ona możliwości podjęcia sądowej batalii z Amber Gold na niwie postępowania zbiorowego. O sprawie już rozpisały się najbardziej poczytne dzienniki i portale i przeważająca część komentarzy mówi raczej o zawiedzeniu z wyniku tej decyzji. Niemniej jednak, niepowodzenie pozwu zbiorowego wcale nie przekreśla istnienia odpowiedzialności karnej po stronie szefostwa Amber Gold, a sprawa karna ciągle się toczy. Prokuratura zdaje się twardo stać na stanowisku co do istnienia winy po stronie Marcina i Katarzyny P., którzy obecnie znajdują się w areszcie. Z całej sprawy płynie dla nas dość proste przesłanie, że nadal postępowanie grupowe nie jest tak powszechne i łatwo dostępne, jak oczekuje tego większość powodów. Trudności rodzi nie tylko skomplikowana materia procesowa, ale również wymagające jest spełnienie przesłanek formalnych wszczęcia postępowania, co przypadek Amber Gold dobrze unaocznił. Czy nie czas na odformalizowanie procedury wspólnych pozwów, tak, aby były one zdatniejsze do korzystania? To pytanie pozostaje na razie bez jednoznacznej odpowiedzi…

więcej...

Masowe pozwy za rury na działce

Wprowadzona w wyniku nowelizacji podstawowego aktu prawnego regulującego stosunki cywilnoprawne w Polsce, jakim jest Kodeks cywilny instytucja prawna służebności przesyłu umożliwiła regulowanie sytuacji prawnej, związanej z zajmowaniem części działek na potrzeby przeprowadzenia linii przesyłowej.


więcej...

Pozew zbiorowy przeciwko Credit Agricole

 Raz po raz z krytyką spotyka się fakt, że w stosunku do klientów, Bank występuje jako strona umowy o miażdżącej wręcz sile. I nie chodzi tu bynajmniej jedynie o zasób dostępnych środków materialnych - sprawa dotyczy również znajomości rynku, na polu którego zawiera się umowę, jakości i dostępu do obsługi prawnej najwyższej jakości, czy również narzucania określonych rozwiązań umownych. Całość sprowadza się do jednego stwierdzenia: najczęściej o szczegółowej treści podpisywanej z bankiem umowy, decyduje właśnie bank.

więcej...

Dreamliner - wygrany pozew Polaków

 Dziś na łamach portalu WspólnyPozew, chcemy opisać sytuację klientów Polskich Linii Lotniczych LOT, którzy postanowili dociekać swojej ochrony prawnej w związku z niewywiązaniem się przewoźnika z zobowiązania do terminowego zorganizowania przelotu transatlantyckiego. Chodzi mianowicie o 66 klientów, którzy na początku bieżącego roku mieli polecieć na Dominikanę. Do wyprawy wprawdzie doszło, jednak rejs odbył się ze znacznym opóźnieniem. Niezadowoleni klienci postanowili uzyskać korzystne dla nich rozstrzygnięcie sądowe, przesądzające o zasadności wypłacenia odszkodowania.

więcej...

Partnerzy