Pozew zbiorowy właścicieli punktów aptecznych przeciwko Ministrowi Zdrowia

data publikacji: 14.02.2012

Pozew zbiorowy w imieniu właścicieli ok 40 punktów aptecznych złożyła kancelaria Salans.
Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek Paweł Klimczak ma nadzieję na dołączanie się do akcji kolejnych przedsiębiorców z tej branży których w Polsce jest ok 1300.

Właściciele punktów aptecznych wnieśli pozew zbiorowy o odszkodowanie przeciwko skarbowi państwa. W pozwie domagają się ustalenia odpowiedzialności Ministra Zdrowia za szkody wyrządzone właścicielom punktów aptecznych wskutek wydania w roku 2009 niezgodnych z prawem rozporządzeń.

Paweł Klimczak zwraca uwagę na model funkcjonowania sprzedaży produktów leczniczych w punktach:
- O ile wcześniej punkty apteczne obowiązywała lista negatywna, zawierająca wykaz leków, których placówki nie mogły sprzedawać, obecnie funkcjonuje tzw. lista pozytywna.

Lista pozytywna zawiera wykaz leków, które mogą wprowadzone w obrót w punktach aptecznych. Wykaz jest wydawany przez Ministra Zdrowia w formie rozporządzenia.
Częstotliwość wydawania nowelizacji rozporządzenia jest niska ze względu na czasochłonne procedury.
Efektem długotrwałych procedur jest to, że obowiązujące rozporządzenia nie odzwierciedlają aktualnej sytuacji leków na rynku.

Punkt apteczny nie może prowadzić sprzedaży żadnego nowego leku, jeśli zawiera on substancję czynną, która nie jest zamieszczona w rozporządzeniu.

- W ten sposób jesteśmy wykluczeni ze sprzedaży części leków - wyjaśnia Paweł Klimczak uznając obecny model za niesprawiedliwy -  skutkiem czego wniesiono pozew zbiorowy.


Bartosz Roman
wspolnypozew.com


Partnerzy