Sprawa Huty Krosno, czyli sprzedaż za pół ceny

data publikacji: 28.08.2016

Sprawa Huty Krosno, czyli sprzedaż za pół ceny

 

Prowadzenie postępowania upadłościowego, szczególnie względem dużego przedsiębiorstwa, nie zawsze oznacza, że dana działalność będzie definitywnie zakończona. Czasami zdarza się bowiem szansa na odbudowanie firmy poprzez przeprowadzenie odpowiedniej restrukturyzacji – służy ku temu tzw. upadłość układowa. Niestety w przypadku Huty Krosono nie można było zastosować tego rozwiązania. W tym przypadku zawiniły jednak nie przepisy czy okoliczności, lecz działania syndyka – przynajmniej według opinii akcjonariuszy tego przedsiębiorstwa.

 

Upadłość Huty

Krośnieńska Huta Szkła Krosno upadła w 2009 r. W tym roku przedsiębiorstwo zostało sprzedane południowoafrykańskiemu funduszowi za kwotę 300 mln złotych, z czego 120 mln złotych to przyjęta wartość całego zakładu. Warto w tym miejscu dodać, że wg dotychczasowych akcjonariuszy Huty, powyższa suma to zaledwie połowa wartości całego przedsiębiorstwa. Co więcej, 300 mln złotych stanowi wartość spłaty wierzycieli Huty. W praktyce oznacza to, że aż 7 000 akcjonariuszy zostanie z niczym. Dlaczego? Dlatego, że polskie przepisy prawa upadłościowego przewidują, iż ta grupa wierzycieli zostaje spłacona na samym końcu – o ile oczywiście nadal będzie istniała jakakolwiek kwota pieniężna do rozdysponowania. W tym przypadku po dokonanej sprzedaży nie pozostała już nawet złotówka do podziału pomiędzy akcjonariuszy Huty. Odprawieni z kwitkiem wierzyciele skierowali jednak sprawę do prokuratury. Istnieją też spore szanse na to, że przy pomocy pozwu grupowego uda się im odzyskać choćby część utraconych pieniędzy.

 

Sprawa karna i cywilna

Wartość sprzedanej Huty została wyceniona w oparciu o jej sytuację finansową z 2014 r. , która w porównaniu do obecnej sytuacji była bardzo słaba (stąd też niższa cena przedsiębiorstwa). Co więcej, wnioski o przekształcenie upadłości likwidacyjnej w upadłość układową nie były w ogóle brane pod uwagę – pomimo, iż zakład w ciągu ostatniego roku zaczął sam na siebie zarabiać. Istniała więc szansa na odbudowę Huty i spłatę wszystkich wierzycieli. Wszystkie te argumenty zostały podniesione w zawiadomieniu o możliwości popełnieniu przestępstwa, które to niedawno zostało złożone przez akcjonariuszy przedmiotowej firmy. Samo zawiadomienie, choćby nawet doprowadziło do wszczęcia postępowania karnego, nie przybliży akcjonariuszy do należnych im pieniędzy (przynajmniej nie za szybko). Szansą będzie założenie sprawy cywilnej, a dokładniej wystosowanie roszczenia zbiorowego.

 

Pozew grupowy może złożyć co najmniej 10 osób – w przedmiotowej sprawie mamy aż nadto potencjalnych powodów, bo aż 7 000 osób. Mogą oni dochodzić odszkodowania należnego za wadliwe działania syndyka w trakcie postępowania upadłościowego (tj. za sprzedaż przedsiębiorstwa po znacznie zaniżonej cenie). Działanie syndyka, które będzie musiało zostać udowodnione przed sądem, doprowadziło bowiem do szkody pod postacią utraconych przez akcjonariuszy korzyści, podczas gdy istniały przesłanki do tego, aby zostali oni spłaceni w całości. Akcjonariusze mają zatem pełne prawo do złożenia pozwu grupowego, biorąc pod uwagę szczególnie, iż sprawa nabiera rozpędu i rozgłosu medialnego. Wartością przedmiotu sporu będzie w tym przypadku kwota, którą utracili akcjonariusze, gdyby Huta została sprzedana po właściwej i aktualnej cenie rynkowej.

 

Korzyści

Niewątpliwym plusem postępowania zbiorowego będzie potencjalnie szybsze odzyskanie pieniędzy przez akcjonariuszy. Wykazanie niekorzystnych działań syndyka masy upadłości Huty Krosno, także nie powinno stanowić większego problemu. Roszczenie zbiorowe będzie mogło zostać udowodnione nie tylko zeznaniami samych zainteresowanych w sprawie, ale przede wszystkim dokumentami finansowymi przedsiębiorstwa świadczącymi o polepszającej się sytuacji Huty. Co więcej, odrzucane wnioski procesowe (w ramach postępowania upadłościowego) mające na celu spłatę większej liczby wierzycieli, także będą w stanie pomóc w przypadku ewentualnego pozwu grupowego. Czy akcjonariusze sprzedanej Huty Krosno zdecydują się wystąpić z roszczeniem zbiorowym? Jeśli tak, to mają spore szanse na wygraną.

 

---

Rafał Rodzeń

 

 

 


Partnerzy