Pozew zbiorowy kredytobiorców. 900 klientów kontra mBank i Multibank

data publikacji: 21.01.2012

Niemal 900 klientów skarży niekorzystne warunki kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. W tej sprawie złożyli pozew zbiorowy przeciwko oddziałom detalicznym BRE Banku SA: mBankowi i Multibankowi.


Informacja o prowadzonym postępowaniu ma ukazać się w ogólnopolskim wydaniu „Gazety Wyborczej” –postanowił Sąd Okręgowy w Łodzi decyzją z 28 grudnia 2011 r.. Taki komunikat ma na celu powiadomienie i dotarcie do jak największej liczby osób, które są poszkodowane i mogłyby przyłączyć się do pozwu. Publikacja ukazała się 3 stycznia 2012 r. na pierwszej stronie dodatku Komunikaty. Od tamtego momentu pokrzywdzeni mają dwa miesiące na podpisanie się pod wspólnym pozwem. Wszelkich niezbędnych informacji, dotyczących pozwu, można zasięgnąć na stronie www.grupanabank.pl


Zdaniem klientów banku, umowy tzw. starego portfela zawierają kontrowersyjny zapis regulujący zmiany oprocentowania. W sytuacji niekorzystnej zmiany pewnych parametrów ekonomicznych bank podnosił oprocentowanie kredytu, z kolei w przypadku poprawy wskaźników nie obniżał go wcale lub jedynie w ograniczonym stopniu.


Interesy pokrzywdzonych przed sądem reprezentuje Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie. Jego zdaniem, BRE Bank dopuścił się niewłaściwego wykonania zobowiązań wobec klientów. W ten sposób konsumenci ponieśli szkody z tytułu pobierania zawyżonych kwot odsetek.
Ustawa, wprowadzona w życie połowie lipca 2010 roku, umożliwia dochodzenie swoich roszczeń w grupowym postępowaniu cywilnym. Do złożenia pozwu zbiorowego potrzebnych jest co najmniej 10 osób, dodatkowo trzeba go oprzeć na jednakowej podstawie. Sprawy rozpatrują sądy okręgowe.


Karol Darmoros
www.iktomaracje.pl


Partnerzy