Pozew zbiorowy za … Basen Narodowy!

data publikacji: 22.10.2012

Kompromitacja wszystkich odpowiedzialnych za organizację meczu z Anglią może mieć swój finał na sali sądowej. Wiele wskazuje na to, że głównym oskarżonym będzie Polski Związek Piłki Nożnej czyli współorganizator meczu.

Z prawnego punktu widzenia spotkanie nie odbyło się z uwagi na brak zapewnienia przez organizatorów warunków niezbędnych do efektywnego zorganizowania takiego wydarzenia. To daje możliwość ubiegania się o odszkodowanie - pisze radca prawny Jacek Świeca. Jak podkreśla dalej, PZPN nie wywiązał się z zawartej umowy z kibicem, który nabył bilet na mecz mający się rozegrać w konkretnym terminie.

Pomoc kibicom zaoferowały już: kancelaria Świeca i Wspólnicy i Warszawskie Centrum Doradztwa Prawnego. Na nieszczęście PZPN na meczu byli też trzej prawnicy ze Szczecina, którzy również planują złożenie pozwu. Zgodnie z artykułem 361. Kodeksu Cywilnego kibice, oprócz poniesienia kosztów biletu, mogą także dochodzić zwrotu kosztów podróży, noclegu czy utraconego zarobku.

Z całą pewnością wszyscy kibice dochodzić będą roszczeń jednego rodzaju, opartych na tej samej podstawie faktycznej, co umożliwi wykorzystanie przepisów ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, o ile uzbiera się przynajmniej 10 osób, co w tej sytuacji nie będzie chyba trudne – zachęca radca prawny Jacek Świeca. Kibice, oprócz poniesienia kosztów biletu, mogą także dochodzić zwrotu kosztów podróży, noclegu czy utraconego zarobku.

Tymczasem PZPN informuje, że wszyscy kibice, którzy czują się poszkodowani, mają prawo złożenia reklamacji i odzyskania pieniędzy za bilety na feralny mecz Polska – Anglia. Rzecznik Agnieszka Olejkowska informuje, że reklamacje można składać na adres mailowy reklamacje@pzpn.pl. Związek proponuje nawet wymianę niewykorzystanych wejściówek na towarzyski mecz Polska – Urugwaj... Jednak to chyba nie wystarczy pokrzywdzonym – to może być kolejna sprawa, która pokaże skuteczność pozwu zbiorowego.

DOŁĄCZ DO GRUPY

Źródło: Newsweek.pl, wyborcza.biz


Partnerzy