Lotnisko w Modlinie - pozwy zbiorowe ?

data publikacji: 16.02.2013

 

Jedno z warszawskich lotnisk – Modlin, nie funkcjonuje jak należy od dłuższego czasu. Kolejni klienci linii lotniczych otrzymują informację o tym, że zaplanowane przez nich loty odbędą się z innych lotnisk (np. lotniska Chopina w Warszawie). Tymczasem sprawa ta ma i drugie dno, szczególnie dla nas interesujące.

Okazuje się bowiem, że firmy zamierzają dochodzić strat wobec podmiotu, który jest wykonawcą pasa startowego na lotnisku Modlin. Z powodu przedłużających się prac, niejeden przedsiębiorca prowadzący swój biznes w oparciu o podróże lotnicze zanotował straty. Teraz odszkodowania z tytułu ich poniesienia firmy zamierzają wspólnie dochodzić na drodze sądowej, wykorzystując instytucję pozwu zbiorowego. Postępowanie grupowe wydaje się niczym „skrojone na miarę” tej sytuacji, ponieważ roszczenia podmiotów domagających się stosownej zapłaty można dość łatwo sprowadzić do wspólnego mianownika. Nie jest też problemem wskazać podmiot odpowiedzialny. W sprawie mówi się nawet o dwudziestu przedsiębiorstwach, które złożą pozew zbiorowy. Tym samym, przypadek lotniska Modlin może być jedną z najgłośniejszych spraw zbiorowych tego roku.

Pozew zbiorowy pochodzący od firm ma zostać przygotowany przez kancelarię Dobrzyniecki & Partners Law Office LLP. O doświadczeniu tej firmy prawniczej w dochodzeniu roszczeń zbiorowych może świadczyć między innymi fakt, że to właśnie oni przygotowywali w imieniu pokrzywdzonych pozew zbiorowy w głośnej (i nadal aktualnej) sprawie Amber Gold. Wówczas przeciwnikiem procesowym osób, które utraciły swoje oszczędności w wyniku parabankowych oszustw był Skarb Państwa.

W sprawie lotniska Modlin bardzo istotne jest, że straty z powodu przeciągającej się modernizacji lotniska poszczególne firmy notują dalej. Co jednak ważne, w przypadku złożenia pozwu do sądu, nadal będzie możliwość obliczenia szkody i powiększyć zakres żądań pieniężnych. Takie rozwiązanie prawne znacząco ułatwia podmiotom domagania się wypłaty odszkodowań, korzystając z pozwu zbiorowego, ponieważ mogą się elastycznie dostosować do zmieniającej się sytuacji faktycznej. W efekcie ich interesy majątkowe można uznać za zabezpieczone.

Przypomnijmy, że w momencie, kiedy pozew w tej sprawie trafi do sądu (postępowanie grupowe należy do właściwości sądu okręgowego), a ma się to stać pod koniec tego miesiąca, sąd będzie musiał zbadać, czy postępowanie w tej sprawie jest dopuszczalne. Sędzia ma przy tym kierować się nie tylko własnymi przekonaniami co do charakteru sprawy, ale przede wszystkim literą prawa. Właściwy proces zbiorowy rozpocznie się dopiero później, ale wszystko wskazuje na to, że sytuacja lotniska Modlin wypełnia wymogi ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

W tej sprawie może być również ważna kwestia kaucji, którą sąd może nałożyć na firmy ubiegające się o zrealizowanie ich roszczeń z tytułu przeciągających się prac na lotnisku Modlin. Taka kaucja może być przeznaczona na zabezpieczenie kosztów procesu, i, jak pokazał chociażby niedawny przykład sytuacji z pozwem zbiorowym agentów ubezpieczeniowych, może ona skutecznie zablokować tok postępowania grupowego. Czy przed takim problem stanie i dwudziestka firm walczących od odszkodowanie od wykonawcy pasa lotniczego?
To pokaże czas. 


Partnerzy