Polisolokaty - odzyskiwanie opłat likwidacyjnych

data publikacji: 17.02.2018

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY : - ODZYSKIWANIE OPOŁAT LIKWIDACYJNYCH

Polisolokata to lokata opakowana w ubezpieczenie na życie lub dożycie. Innymi słowy jest to forma umowy ubezpieczeniowej, która miała gwarantować zyski niepodlegające opodatkowaniu. Firmy oferujące tego rodzaju kontrakty w zdecydowanej większości korzystały ze wzorów, które zawierały niezgodne z prawem zapisy (tzw. klauzule niedozowolone). Polisolokata jest zawierana średnio na 20-30 lat i miała przynieść konsumentowi bardzo wysoki zysk. Problem w tym, że w praktyce klienci nie otrzymywali żadnych pieniędzy nawet po rozwiązaniu umowy (nawet tych zainwestowanych). Wcześniejsza likwidacja każdej polisolokaty była dodatkowo obarczona dużymi karami finansowymi, co powodowało dodatkową stratę konsumenta. Opłaty likwidacyjne były jednak pobierane niezgodnie z obowiązującymi przepisami, w związku z czym każdy kto poniósł tego rodzaju koszty może obecnie domagać się od firmy ubezpieczeniowej nie tylko zwrotu kosztów likwidacyjnych polisolokaty, ale także i całości wpłaconych przez siebie pieniędzy (wliczając to także ustawowe odsetki za zwłokę).

Szanse na odzyskanie pieniędzy (zarówno tych ulokowanych w polisę, jak i stanowiących opłatę likwidacyjną) są wysokie. Wyroki licznych spraw sądowych pokazują, że kończą się one sukcesem dla konsumentów i przegraną dla firm ubezpieczeniowych oferujących polisolokaty. Aby odzyskać utracone pieniądze należy więc skierować sprawę do sądu (indywidualnie lub w ramach tzw. pozwu grupowego). Roszczenie zbiorowe jest efektywniejszym rozwiązaniem, które daje większą szansę na zwrot zainwestowanych pieniędzy. Niezależnie od tego czy konsument zdecyduje się na wytoczenie indywidualnej sprawy, czy też zebranie się z innymi oszukanymi w ramach pozwu grupowego, konieczny jest wybór doświadczonego prawnika, który będzie wiedział, jak poprowadzić daną sprawę. Samodzielne poszukiwania zabierają jednak sporo czasu i nie zawsze gwarantują sukces – w związku z tym portal wspolnypozew.com pomaga wszystkim oszukanym na tzw. polisolokatach w znalezieniu sprawdzonej kancelarii, która zajmie się sprawą odzyskania utraconych pieniędzy (pomoże też załatwić wszystkie formalności). Wystarczy tylko wysłać zgłoszenie wraz ze skanami odpowiednich dokumentów.
 

Kancelaria Omega przygotuje indywidualną ofertę dla osób poszkodowanych.

Najważniejsze założenia:

  • Brak opłaty wstępnej,
  • Koszt jednorazowego zastępstwa procesowego ponosi Kancelaria,
  • Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu 25-30% brutto kwot uzyskanych na rzecz klienta, nie mniej jednak niż 1 000,00 zł netto

W przypadku zainteresowania skorzystaniem z usług Kancelarii prosimy o wypełnienie formularza.
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY : - ODZYSKIWANIE OPOŁAT LIKWIDACYJNYCH


Partnerzy