Pozew zbiorowy przeciwko Open Finance

data publikacji: 02.06.2011

Grupa kilkunastu osób zamierza skierować pozew zbiorowy przeciwko Open Finance, o ile instytucje, do których wysłały do tej pory skargi, czyli rzecznik ubezpieczonych oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, stwierdzą uchybienia w postępowaniu pośrednika.

Podstawą pozwu jest fakt, iż kliencie nie byli informowali podczas transakcji sprzedaży tzw. produktów strukturyzowanych TUnŻ Europa, że kapitał zainwestowany w takie polisy nie jest w pełni chroniony, bo jest pomniejszany o opłaty za zarządzanie. Poza tym powiedziano im, że po trzech latach można wycofać się z produktu bez opłat likwidacyjnych podczas gdy jest to nieprawda.

Dotychczas jedynym pozwem zbiorowym złożonym przeciwko instytucjom finansowym jest ten przeciwko BRE Bankowi. Złożyli go w grudniu 2010 r. klienci jego oddziałów detalicznych (mBanku i MultiBanku). Na początku maja br. Sąd Okręgowy w Łodzi uznał, że sprawa nadaje się do rozpoznania w postępowaniu grupowym.


Partnerzy