Pozew zbiorowy mieszkańców gminy Skawina

data publikacji: 26.06.2011

178 mieszkańców gminy Skawina domaga się zwrotu opłat w wysokości od 700 zł do 3,5 tys. zł, jakie ponieśli na budowę sieci kanalizacyjnej.

W pozwie zbiorowym podnoszą, że opłaty były pobierane bezprawnie, ponieważ w myśl przepisów zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy i gminy nie mogą pobierać opłat za budowę sieci od osób, które chcą mieć wodociąg.

Powołują się na regulacje prawne i wyroki sądowe, m.in. na wyrok, jaki zapadł w podobnej sprawie w procesie cywilnym, wytoczonym przez mieszkankę gminy Skawina. 


Partnerzy