Działacze Małopolskiego Związku Zapaśniczego złożyli pozew zbiorowy przeciwko Sądowi Rejonowemu

data publikacji: 26.06.2011

10 działaczy Małopolskiego Związku Zapaśniczego w Krakowie domaga się od Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy odszkodowania w wysokości grzywien, jakie musieli zapłacić, tj. 18 tys. zł. Ich zdaniem, grzywny zostały nałożone przez sąd niesłusznie.


Działacze przeprowadzili zmiany w statucie stowarzyszenia. Sąd rejestrowy uznał, że zmiany te powinny skutkować przeprowadzeniem nowych wyborów. Za nieprzeprowadzenie ich ukarał działaczy grzywnami w wysokości po 1 tys. i 2 tys. zł. Zdaniem działaczy, było to niesłuszne, ponieważ - jak twierdzą w pozwie - zmiana zasad wykonywania biernego prawa wyborczego nie wpływa na przerwanie kadencji aktualnego zarządu. Dlatego wnieśli o odszkodowanie równe wysokości zapłaconych grzywien.


Partnerzy