Pozew zbiorowy w Bielsku Białej

data publikacji: 15.07.2011

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że przekształcenie Zakładu Gospodarki Lokalowej w miejską spółkę odbyło się z naruszeniem prawa. A grupa lokatorów mieszkań komunalnych straciła możliwość zakup lokalu bonifikatą.

Szansę na tani zakup lokalu stracili lokatorzy z prawie 100 mieszkań. Gdy w 2007 roku doszło do zakwestionowanych teraz przez sąd przekształceń, zostali pozbawieni możliwości preferencyjnego zakupu. Radni zdecydowali wtedy o przekształceniu ZGL w miejską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Miasto przekazując swoje mieszkania ZGL nie powiadomiło lokatorów pisemnie o możliwości pierwokupu lokali. Jedna z mieszkanek złożyła skargę na uchwałę bialskiego samorządu. Skarga trafiła najpierw do wojewody a potem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, została jednak odrzucona. Wtedy skarga kasacyjna trafiła do NSA. A ten w maju uchylił zaskarżony wyrok WSA i stwierdził, ze uchwała Rady Miasta z 23 kwietnia 2007 r. została wydana z naruszeniem prawa. Ze względu na długi okres obowiązywania, sąd nie mógł stwierdzić jej nieważności. Wtedy jedna z mieszkanek ponownie złożyła podanie o wykup z bonifikatą.

Lokatorzy chcący skorzystać z ulgi planują pozew zbiorowy przeciwko miastu.


Partnerzy