Pozew zbiorowy za unieważnione matury

data publikacji: 16.07.2011

Zawiadomienie o przestępstwie, żądanie cofnięcia decyzji o unieważnieniu egzaminu dojrzałości - tak maturzyści z Ostrowca Świętokrzyskiego walczą z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łodzi.

Egzamin z rozszerzonej chemii Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi unieważniła 53 uczniom II i III LO w Ostrowcu. Maturę mają zdaną, ale z chemii rozszerzonej na świadectwie wpisano im "0 proc.". To oznacza, że nie mogą poprawiać egzaminu w sierpniu, tylko w maju przyszłego roku.

Urzędnicy OKE uznali, że uczniowie nie pisali swoich prac samodzielnie, czyli ściągali. Twierdzą tak, bo w pracach powtarzały się "charakterystyczne" błędy w odpowiedziach.

Maturzyści złożyli w prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Pisma z zarzutami wysłali też do ministra edukacji narodowej i OKE.

Jeśli decyzja OKE zostanie uznana za niezgodną z prawem, uczniowie będą mogli starać się o zadośćuczynienie. Nie wykluczają także pozwu zbiorowego przeciw OKE z żądaniem odszkodowania 


Partnerzy