Zalesie Górne – pozew zbiorowy przeciwko gminie

data publikacji: 07.09.2011

W Zalesiu Górnym mieszkańcy wciąż walczą z zalewającą ich posesje wodą. Przy ul. Wiekowej Sosny woda stoi w piwnicach. Można byłoby usunąć ją budując kolektory kanalizacyjne. Te jednak wyklucza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zagrożeni przez wodę ludzie postanowili działać, domagając się od gminy wykonania odwodnienia. Ku swemu przerażeniu dowiedzieli się, że plan zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru nie pozwala na wybudowanie odprowadzających wodę kolektorów ściekowych. Jedyną opcją na chwilę obecną pozostają rowy odwadniające i studnie chłonne, które jednak w żaden sposób nie spełniają swojej roli, ponieważ na głębokości 2-3 metrów znajduje się warstwa nieprzepuszczalnych iłów.

Mieszkańcy rozważają przygotowanie pozwu zbiorowego przeciwko gminie, która nie jest zainteresowana, zapewnieniem bezpieczeństwa swoim mieszkańcom.

Mieszkańcy Zalesia Górnego zebrali ponad 300 podpisów, domagając się zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Partnerzy