Pozew zbiorowy w sprawie klientów Banku Millenium - najnowsze informacje

data publikacji: 16.06.2014

 Pozew zbiorowy w sprawie klientów Banku Millenium - najnowsze informacje

13 czerwca rozpoczął się największy proces toczony w formie powództwa zbiorowego w Polsce. Z tą datą do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął pozew ponad dwóch tysięcy uczestników, skierowany na uzyskanie świadczenia za bezpodstawne wzbogacenie dokonane przez Bank Millenium w sprawie, o której pisaliśmy jakiś czas temu. Stan faktyczny dotyczy stosowania przez bank klauzul umownych, które uprzednio zostały uznane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niezgodne z prawem.

Łączna wartość przedmiotu sporu jest gigantyczna i przekracza 45 milionów złotych. Obecnie sprawa badana będzie przez sąd pod względem formalnym, to jest: w kwestii samej dopuszczalności do rozstrzygnięcia poprzez pozew zbiorowy. Dopiero następnie możliwe jest przesądzenie co do zasadności roszczenia powodów. Sprawą zainteresowanych jest coraz więcej osób, niewykluczone zatem, że ostateczna liczba uczestników postępowania jeszcze wzrośnie.


Partnerzy