Pozew zbiorowy niepełnosprawnych za brak biletów na Euro 2012

data publikacji: 08.06.2012

Sprawa dotyczy niepełnosprawnych kibiców, którzy wylosowali bilety na EURO 2012. Nagle, zamiast wejściówek na mecz, UEFA wysłała im zawiadomienia o anulowaniu biletów z powodu niedoręczenia zaświadczenia o niepełnosprawności. Problem w tym, że nikt takowego dokumentu wcześniej nie wymagał, co więcej, regulamin publicznej sprzedaży biletów na EURO 2012 nie nakłada na kupujących takiego obowiązku. Warto dodać, że 25 przepisów tego regulaminu zaskarżył do sądu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Pierwsza rozprawa wyznaczona jest na 22 czerwca.

Interesy poszkodowanych reprezentuje Kancelaria Majewski Inkaso. Na wspolnypozew.com zorganizowano już grupę, do której mogą dopisywać się osoby skrzywdzone przez UEFA. Do tej pory do akcji przyłączyło się kilkadziesiąt osób. Kancelaria rozpoczyna tymczasem przygotowania do złożenia pozwu zbiorowego przeciwko Europejskiej Federacji Piłkarskiej. UEFA oświadczyła bowiem, że nie ma już szans na odzyskanie biletów. Wcześniej pomoc prawna zwróciła się do federacji o natychmiastowe wydanie przysługujących kibicom biletów.

Pozew ma zostać złożony w drugiej połowie czerwca. Roszczenie opiewać będzie na kwotę ok. 3000zł od jednego bezpodstawnie anulowanego biletu. 
Szczegóły dotyczące warunków finansowych prowadzenia sprawy zamieszczono pod adresem https://www.wspolnypozew.com/uefa.


Karol Darmoros

iktomaracje.pl


Partnerzy