Pozew zbiorowy przeciwko bankowi WBK

data publikacji: 05.11.2016

 Kolejny bank zagrożony pozwem zbiorowym

Informacja o pozwie zbiorowym wytoczonym przeciwko Bankowi Millenium pojawiła się w sieci wcale nie aż tak dawno. Chodziło oczywiście o stosowanie niedozwolonych klauzul umownych w ramach udzielanych kredytów bankowych. Jak się okazuje nie tylko ten jeden bank miał stosować tego rodzaju praktyki. Kolejnym podejrzanym jest bowiem Bank Zachodni WBK. Prawnicy prowadzący sprawę Banku Millenium już teraz zachęcają poszkodowanych, aby zgłaszali się do nowo tworzonego pozwu zbiorowego.

Zarzuty przeciwko bankowi

Stosowanie niedozwolonych klauzul umownych jest w Polsce całkowicie zakazane (ogólnie rzecz ujmując, umowy muszą być tak skonstruowane, aby jedna z jej stron nie uzyskała przewagi nad drugą we wzajemnych prawach i obowiązkach). Jeśli jednak przedsiębiorca nie dostosuje się do tej zasady i w umowie pojawi się wadliwy zapis, konsument nie będzie nim w ogóle związany. Problem w tym, że często takie klauzule wiążą się z koniecznością uiszczenia przez klientów banków niesprawiedliwe wysokich opłat. Jeśli dojdzie już do takiej sytuacji, konsument będzie miał pełne prawo domagać się słusznego odszkodowania. Wydaje się, że tak też stanie się w przypadku klientów Banku Zachodniego WBK, którzy zaciągnęli kredyt denominowany kursem franka szwajcarskiego. Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, że tak naprawdę cała sprawa dotyczy również klientów nieistniejącego już Kredyt Banku, który to połączył się w 2013 r. z BZ WBK. 

Podstawowym zarzutem będzie oczywiście stosowanie niedozwolonych postanowień umownych (nawiasem mówiąc jest to w naszym kraju bardzo częsta praktyka banków). Zgodnie z oświadczeniem warszawskiej kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy, która zajmuje się całą sprawą – „Zasadniczą treścią pozwu będzie roszczenie o ustalenie odpowiedzialności Banku za zwrot na rzecz kredytobiorców nienależnego świadczenia odpowiadającego różnicy pomiędzy pobranymi dotychczas ratami spłaty, a wysokością rat, jakie pobierałby Bank, gdyby nie stosował opisanych na wstępie niedozwolonych postanowień umownych dotyczących waloryzacji (indeksacji lub denominacji) salda zadłużenia i rat spłaty według kursu CHF”. Innymi słowy, źle skonstruowana umowa kredytowa doprowadziła do zawyżenia płaconych przez konsumentów rat – dzięki temu będzie można odzyskać ową „nadpłatę”. 

Strategia prawników

Na oficjalnej stronie kancelarii możemy przeczytać także, że „Praca nad pozwem grupowym rozpocznie się, gdy zostaną łącznie spełnione dwa następujące warunki:

  1. złożone w terminie do dnia 16 grudnia 2016 r. deklaracje przystąpienia dotyczyć będą co najmniej 100 umów kredytowych z Kredyt Bank S.A./Bankiem Zachodnim WBK waloryzowanych kursem CHF;
  2. do dnia 16 grudnia 2016 r. Rzecznik Konsumentów wyrazi zgodę na objęcie funkcji Reprezentanta Grupy.

W przypadku, gdy powyższe dwa warunki się nie ziszczą i tym samym praca nad pozwem grupowym nie będzie kontynuowana, Kancelaria DT:

  1. zaproponuje każdemu Kredytobiorcy, który zgłosił się do pozwu grupowego, poprowadzenie sprawy indywidualnej w oparciu o preferencyjne stawki wynagrodzenia;
  2. tym Kredytobiorcom, którzy nie będą zainteresowani usługami Kancelarii DT w zakresie pozwu indywidualnego, Kancelaria DT zwróci wszelkie otrzymane od Nich wpłaty oraz dokumenty.

Z powyższego wynika zatem, że szanse powodzenia całej sprawy będą znacznie większe, im większa będzie grupa poszkodowanych, którzy zechcą wziąć udział w przygotowywanym postępowaniu grupowym. Im więcej kredytobiorców zdecyduje się na taki krok, tym mocniejsze argumenty będzie można zaprezentować przed sądem. Co więcej, koszty pozwu zbiorowego będą tym niższe, im większa będzie liczba poszkodowanych biorąca udział w sprawie. 

Co więc należy zrobić w tej chwili? Jeśli jesteś kredytobiorcą, który podpisał umowę z BZ WBK (w ramach tzw. kredytu frankowego), złóż pisemną deklarację wstępną do biura Kancelarii DT (ul. Belwederska 23, 00-761 Warszawa). Szczegółowe instrukcje w tym zakresie znajdziesz na stronie kancelarii, pod adresem http://pozewgrupowybzwbk.dt.com.pl/ 

Szanse

Mając na uwadze wieloletnie doświadczenie prawników, którzy chcą poprowadzić przedmiotową sprawę, szanse na jej wygranie powinny być dosyć spore. Poza tym większa liczba poszkodowanych w sprawie również powinna wpłynąć na korzystniejszy rezultat w sądzie. Z drugiej strony, poszkodowani powinni uzbroić się w cierpliwość - z reguły postępowania grupowe (jak zresztą i większość postępowań sądowych w Polsce) trwają kilka lat. Wydaje się jednak, ze gra jest warta świeczki. 

---

Rafał Rodzeń


Partnerzy