Pozew Zbiorowy przeciwko producentom samochodów ciężarowych

data publikacji: 06.12.2016


Kupiłeś ciężarówkę? Mogłeś przepłacić

Przepisy europejskiego prawa konkurencji zabraniają stosowanie przez przedsiębiorców zmowy cenowej. Zmowa cenowa polega na wspólnym porozumieniu kilku przedsiębiorców, mającym na celu sztuczne ustalenie cen produktów i usług, tak aby wykluczyć wzajemną konkurencję na ryku. Takie działanie odbija się negatywnie na klientach, którzy tracą szanse na zakup produktów po konkurencyjnej cenie, przedsiębiorcom zapewnia jednak brak konkurencji na rynku. Jeśli dojdzie do ujawnienia stosowania przez producentów niedozwolonej praktyk, poszkodowani klienci mogą dochodzić swoich praw przed sądem. 

Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku producentów samochodów ciężarowych, którzy w przez 14 lat w porozumieniu ustalili wysokość cen oferowanych samochodów. 
Sprawdź zatem czy nie padłeś ofiarą zmowy cenowej i czy w związku z tym możesz dochodzić  odszkodowania.

Zmowa cenowa i decyzja Komisji Europejskiej

Cała sprawa dotyczy producentów samochodów ciężarowych firm Volvo, Renault, Daimer, Iveco, DAF oraz MAN, którzy w latach 1997 – 2011 stosowali względem swoich klientów zmowę cenową. Producenci aut podczas biznesowych spotkań ustalali konkretne ceny brutto swoich samochodów, co w ostateczności prowadziło do sztucznego zawyżania cen rynkowych pojazdów ciężarowych. Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 19 lipca 2016 r. przedsiębiorstwa te zostały ukarane za powyższa praktykę  karą pieniężną w wysokości €2.926.499.000 euro – co ciekawe przedsiębiorcy sami przyznali się do winy.

W ujawnionym okresie trwania zmowy cenowej w samej Polsce zostało zakupionych około 150 000 samochodów, na łączną kwotę ponad 12 miliardów euro. Biorąc pod uwagę fakt, że w tym czasie na rynku właściwie nie było innych producentów ciężarówek, a polska flota samochodowa stawiała dopiero swoje pierwsze kroki, istnieje spore prawdopodobieństwo, że cena zakupu samochodu ciężarowego była sztucznie zawyżona. 

Pozew zbiorowy – kto może wystąpić 

Ujawnienie zmowy producentów ciężarówek i decyzja Komisji Europejskiej dają solidne podstawy do odzyskania zwrotu części kwot za zakupione samochody ciężarowe. Każdy bowiem, kto w ciągu wskazanych 14 lat trwania zmowy cenowej zakupił samochód ciężarowy jednej z ukaranych firm, może domagać się odszkodowania. Najwłaściwszą ku temu drogą będzie dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym, potocznie zwane pozwem zbiorowym. 

Prawo dochodzenia odszkodowania przysługuje zarówno nabywcom samochodów ciężarowych na rynku pierwotnym jak i wtórnym. Każdy, kto wynajmował auta sprzedawane po zawyżonych cenach, był ich leasingobiorcą czy też korzystał z usług firm spedycyjnych posiadających przedmiotowe pojazdy – również może przystąpić do grupy poszkodowanych dochodzących roszczeń w postępowaniu grupowym. Należy oczywiście pamiętać, że koniecznym w takim przypadku będzie wykazanie wzrostu cen wynajmu, leasingu czy usługi spedycyjnej na skutek stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych przez producentów aut.

Zaletą dochodzenia roszczeń w postępowaniu grupowym jest znacznie niższy koszt postępowania sądowego, niż gdyby poszkodowany indywidualnie miał występować przeciwko producentom. 

Dochodząc roszczenia w ramach postępowania grupowego, poszkodowany składa oświadczenie o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody, co do osoby reprezentanta grupy. W toku postępowania poszkodowany nie będzie musiał podejmować żadnych czynności procesowych, czynności te wykona za niego bowiem reprezentant grupy. Powyższe okoliczności przemawiają za dochodzeniem naprawienia szkody w ramach postępowania grupowego. 

Czas to pieniądz

Pomimo tego, że zmowa cenowa producentów ciężarówek trwała w latach 1997-2011, nie wszyscy klienci, którzy nabyli ciężarówki w tym okresie będą mogli wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym. Przepisy prawa cywilnego przewidują 10 letni okres przedawnienia dla roszczeń powstałych w wyniku poniesienia szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym jakim jest zmowa cenowa. Okres 10 lat liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. W praktyce oznacza to, że poszkodowani będą mogli domagać się pieniędzy, jeśli nabyli samochód ciężarowy po zawyżonej cenie od połowy 2006 r. (roszczenie związane z nabyciem aut przed tą datą jest już niestety przedawnione). 
Złożenie do sądu pozwu zbiorowego przerywa bieg przedawnienie. Zwłoka z decyzją o przystąpieniu do postępowania grupowego może zatem skutkować przedawnieniem roszczenia, nawet w pełni zasadnego. 
Jak na razie Komisja Europejska nie opublikowała uzasadnienia decyzji, w której wskazałaby o ile ceny za poszczególne modele samochodów zostały zawyżone.  
Fakt przyznania się producentów do zmowy cenowej oraz ostateczna decyzja Komisji Europejskiej nakładająca karę na producentów przemawia na korzyść poszkodowanych w postępowaniu grupowym. Nie bez znaczenia dla sprawy jest również wizerunek producentów. Tak znane firmy dbają bowiem o swój wizerunek, co może skłonić je polubownego rozwiązania sporu i zawarcia z poszkodowanymi ugody. 

Przygotowanie pozwu i reprezentacja przed sądem

Portal wspolnypozew.com poszukuje nabywców samochodów, którzy chcieliby uczestniczyć w postępowaniu grupowym przeciwko Volvo, Renault, Daimer, Iveco, DAF oraz MAN.

Współpracujemy z kancelarią prawną  która za wynagrodzeniem sporządzi pozew oraz jako reprezentant grupy będzie reprezentować poszkodowanych w postępowaniu grupowym.

Chcesz dołączyć do pozwu?
Zgłoś się za pomocą formularza kontaktowego.

LINK: Formularz kontaktowy
LINK: Najczęściej zadawane pytania
LINK: Forum grupy


Rafał Rodzeń

 


Partnerzy