Pierwszy pozew zbiorowy przeciwko organom państwowym

data publikacji: 19.08.2019

Pierwszy pozew zbiorowy przeciwko organom państwowym

Polskie pozwy zbiorowe zazwyczaj są skierowane przeciwko prywatnym przedsiębiorstwom, takim jak choćby koncerny samochodowe. Tego rodzaju sprawy nie były do tej pory wytaczane przeciwko organom państwowym. Wkrótce ta sytuacja ulegnie zmianie, a wszystko przez poszkodowanych przez tzw. ulgę meldunkową. 

Czym jest ulga meldunkowa?

Zacznijmy od tego, że sprawa z szykowanym pozwem zbiorowym przeciwko Skarbowi Państwa dotyczy wyłącznie osób, które w latach 2007-2008 nabyły bądź otrzymały w spadku mieszkanie, w którym zameldowane były przez minimum rok i następnie sprzedały je przed upływem 5 lat. 

Co do zasady, sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia jej zakupu wiąże się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego. Ulga mieszkaniowa miała być furtką, dzięki której takie podatku można było uniknąć. W praktyce osoby, które miały z niej skorzystać, były informowane, że z mocy samego prawa kwalifikują się do zwolnienia podatkowego. Problem jednak w tym, że aby można było z niego skorzystać, podatnik musiał złożyć oświadczenie we właściwym urzędzie skarbowym o tym, że był w danym mieszkaniu zameldowane. 

W rzeczywistości zdecydowana większość podatników nie zgłosiła faktu sprzedaży nieruchomości i zameldowania, które uprawniałoby ich do skorzystania z ulgi podatkowej. Po kilku latach, organy podatkowe przypomniały sobie o zaległościach finansowych związanych z tą sprawą i zaczęły wysyłać wezwania do zapłaty ogromnych kwot do niczego nie spodziewających się ludzi.

Niewiedza prawna nie zawsze chroni

Zgodnie z obowiązującą zasadą w naszym kraju – nieznajomość prawa szkodzi. W praktyce oznacza to, że żaden obywatel nie może uchylić się od odpowiedzialności za swoje przewinienia podkreślając, że nie wiedział o obowiązywaniu konkretnych przepisów. Tak też było w przypadku poszkodowanych przez organy podatkowe, które w tamtych czasach twierdziły, że ulga meldunkowa przysługuje z mocy samego prawa i aby z niej skorzystać, nie trzeba nić więcej w tej kwestii robić. 

Zdaniem Fundacji Praw Podatnika, która przygotowuje pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa, powyższe twierdzenia nie do końca są prawidłowe. Niewiedza podatników w zakresie ulgi meldunkowej jest zdaniem władz Fundacji w pełni usprawiedliwiona. W tamtych czasach przepisy podatkowe ulegały bowiem bardzo szybkim zmianom – nie należały też do najprostszych. 

Ogromna liczba poszkodowanych

Według wstępnych szacunków, w sprawie przeciwko organom podatkowym może wziąć udział nawet 20 tysięcy osób. Kwota, na którą zostali oszukani oscyluje wokół miliarda złotych. W obecnej chwili chęć przystąpienia do pozwu grupowego wyraziło kilkadziesiąt osób – FPP zachęca jednak pozostałych pokrzywdzonych, aby także przyłączyli się do tej inicjatywy. 

Zdaniem władz FPP, Skarb Państwa niesłusznie wzbogacił się kosztem ogromnej liczby obywateli. Co ciekawe, stanowisko Fundacji potwierdza niedawny, bo wydany w lipcu b.r., wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodnie z którym brak złożenia oświadczenia o meldunku nie może pozbawiać podatnika prawa do ulgi podatkowej. Ostatecznie więc podatnicy zostali oszukani przez organy skarbowe i bezpodstawnie byli zmuszani do zapłaty podatku i kar od jego nieterminowej spłaty. 

 

 

Pozew zbiorowy już we wrześniu

Niedociągnięć prawnych w całej sprawie jest o wiele więcej. Przykładowo, urzędy skarbowe mogły samodzielnie ustalać zameldowanie podatników, bez konieczności składania przez nich jakichkolwiek oświadczeń. Po drugie, w tamtych czasach, podatnik, który jakimś cudem wiedział o takim obowiązku, miał problem jak takie oświadczenie napisać – ani ministerstwo, ani organy podatkowe nie stworzyły bowiem wzoru oświadczenia podatkowego o zameldowaniu. 

Okoliczności danej sprawy sprawią, że istnieją naprawdę spore szanse, że poszkodowani wygrają bitwę ze Skarbem Państwa i uzyskają należne odszkodowania (powiększone oczywiście o kwotę zaległych odsetek od bezprawnie pobranych kwot podatkowych). Pozew zbiorowy ma zostać złożony we wrześniu do Sądu Okręgowego w Warszawie – do tego czasu, chętni mogą przystępować do grupy kontaktując się z Fundacją Praw Podatnika. 

 

---

Rafał Rodzeń


Partnerzy