Upadłość Konsumencka

data publikacji: 04.02.2016

   31 grudnia 2014 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze1 (dalej jako „p.u.n.”), w zakresie postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckiej). Jest to bardzo istotna zmiana, która ułatwia możliwość składania wniosków o ogłoszenie upadłości konsumentów, a także ich ogłaszania oraz wprowadza możliwość zawarcia przez niewypłacalnych konsumentów układu ze swoimi wierzycielami. Znowelizowane przepisy nie wprowadzają automatyzmu w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej – postępowanie to nadal pozostaje postępowaniem sądowym. Każdorazowo konsument musi spełnić szereg przesłanek, które podlegają indywidualnej ocenie przez rozpatrujący wniosek sąd. Znajomość podstawowych przepisów, konsekwencji prawnych i majątkowych związanych z tym postępowaniem, pomoże w podjęciu świadomej decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Zachęcamy do wnikliwego zapoznania się z informacjami zawartymi w niniejszej broszurze – poprawnie przygotowany i pozbawiony braków formalnych wniosek pozwala zaoszczędzić czas zarówno zainteresowanemu jak i sądowi. 

Z  przewodnika dowiesz się:

  • jakie są konsekwencje postępowania upadłościowego wobec konsumenta,
  • kto i kiedy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
  • jak przebiega postępowanie upadłościowe wobec konsumenta,
  • jakie dokumenty zgromadzić i jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości,
  • czym jest plan spłaty i jak zawrzeć układ ze swoimi wierzycielami,
  • do którego sądu należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. 

Przewodnik dostępny pod adresem: Ministerstwo Sprawiedliwości 

 

Chcesz ogłosić Upadłość Konsumencką ?

Zgłoś się do nas !
biuro@wspolnypozew.com


Partnerzy