Banki zaniżały wielkość całkowitych kosztów kredytu!

data publikacji: 13.10.2015

Analiza setek umów kredytowych uświadomiła mi, że banki zaniżały wielkość całkowitych kosztów kredytu. Całkowite koszty kredytu to wszelkie koszty, które klient jest zobowiązany ponieść w związku z kredytem, jak odsetki, opłaty, prowizje, marże, składki ubezpieczeniowe (rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego z 2006 r., p. 5.1.3.).

Okazuje się, że wiele banków zaniżało podawaną przez siebie wielkość całkowitych kosztów kredytu, nie uwzględniając faktu, że klient musi spłacać kredyt po gorszym kursie niż kurs po którym przeliczono jego wypłatę.

Dotyczy to m.in.:

  • Getin Noble Banku
  • GE Money Banku (BPH)
  • Kredyt Banku (BZ WBK)

Niektóre banki nie podawały wielkości całkowitych kosztów kredytu w umowie, jak np. Getin Bank w roku 2006, czy mBank.

Prawnym skutkiem jest prawo klienta do uchylenie się od skutków zawarcia umowy, a w efekcie uznanie umowy za nigdy nie istniejącą (art. 84, 86, 88 Kodeksu cywilnego). Strony będą sobie zobowiązane zwrócić co otrzymały (bez odsetek), a kredyt znika na zawsze. Ekonomicznie, oznacza to, że klient za darmo korzystał z kapitału banku przez wiele lat. Obecnie, musi zaś zwrócić wyłącznie różnicę pomiędzy tym co już spłacił bankowi, a kwotą otrzymanego kredytu (bez naliczania odsetek i bez indeksacji do CHF). Jest więc to rozwiązanie bardzo korzystne dla klientów banku. Jeżeli różnica do spłaty na rzecz banku jest znacząca, można zawsze w sądzie wnosić o rozłożenie jej na raty. Pamiętajmy jednak, że na nieruchomości nie będzie już hipoteki, więc można uzyskać nowy kredyt na spłatę poprzedniego zobowiązania.

Podobna sprawa była już przedmiotem sprawy sądowej (toczonej prawdopodobnie przeciwko Getin Bankowi), o której pisałem tutaj: http://pomocfrankowiczom.pl/?p=369 Bank na tyle się wystraszył konsekwencji, że zawarł wówczas ugodę z klientem.

Warto więc policzyć, czy bank podał właściwą kwotę całkowitych kosztów kredytu w umowie. Kalkulator zawiera arkusz przydatny do wyliczania całkowitych kosztów kredytu.

Jeżeli okaże się zaś, że bank oszukał klienta co do całkowitych kosztów kredytu, to można uchylić się od skutków zawartej umowy i to zupełnie niezależnie od wszelkich innych argumentów możliwych do podniesienia, jak np. abuzywność klauzul indeksacyjnych.

Warto więc sprawdzić czy bank nie zaniżył całkowitych kosztów kredytu w umowie.

 

Autor: Jacek Czabański 
Źródło: Pomocfrankowiczom.pl


Partnerzy