Baza wiedzy

Dopuszczalność postępowania grupowego

 

W poprzednich artykułach starałem się uzasadnić walory płynące ze wszczęcia postępowania grupowego. Wskazywałem na wiele zalet, zarówno z prawnego, jak i społecznego punktu widzenia, jakie cechuje zgłoszenie swojego roszczenia w ramach powództwa ukształtowanego ustawą o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Plusy wspólnego składania pozwu stają się coraz bardziej jasne. No dobrze, ale jak właściwie wszcząć postępowanie grupowe? Kiedy jest ono dopuszczalne i kto oraz na jakich zasadach o tym decyduje?

więcej...

Pozew zbiorowy – jaka jest właściwa ustawa?

Zapoznając się z treścią Kodeksu postępowania cywilnego, można dojść do przekonania, że ustawodawca w zupełności pominął kwestie dochodzenia roszczeń zbiorowych z wykorzystaniem powództwa zbiorowego. Na dobrze ponad tysiąc istotnych przepisów z zakresu postępowania cywilnego, zasadnicza polska ustawa dotycząca procedury cywilnej milczy o kwestiach związanych z powództwem zbiorowym.

więcej...

Mediacja w postępowaniu zbiorowym

Ustawa o pozwach zbiorowych określa, iż na każdym etapie rozprawy sąd może skierować obie strony do mediacji, która pozwala im zawrzeć ugodę.

więcej...

Pozew zbiorowy w sądzie

Pozew zbiorowy może zostać złożony przez grupę poszkodowanych, która liczy co najmniej 10 osób. Zanim jednak wystąpi ona do sądu, musi spełnić pewne warunki. 

więcej...

Pozwy zbiorowe przeciwko bankom i instytucjom finansowym

Banki oraz wszelkie inne instytucje finansowe w oczach przeciętnych Polaków jeszcze do niedawna jawiły się jako przedstawicielstwa, z którymi walka prawna nie miała najmniejszych szans powodzenia. Podejście to zmieniła ustawa umożliwiająca składanie pozwów zbiorowych.

więcej...

Jak złożyć pozew zbiorowy?

Z pozoru może wydawać się, że złożenie pozwu zbiorowego to trudny i żmudny proces, trzeba przecież nie tylko zgromadzić odpowiednie dokumenty, znaleźć reprezentanta – adwokata lub radcę prawnego, ale przede wszystkim odnaleźć przynajmniej kilka osób, które zmagają się z tym samym problemem. I tu pojawia się pytanie – gdzie ich szukać?

więcej...

Pozwy grupowe przeciwko nieuczciwym pracodawcom

Stworzona przez Sejm ustawa o dochodzeniu roszczeń poprzez pozwy grupowe, początkowo dawała poszkodowanym szerokie pole manewru. Nie określała bowiem dokładnie w jakich sprawach można się jednoczyć. Wystarczyło, że zbierze się grupa co najmniej 10 osób, którzy pragną dochodzić roszczeń jednego rodzaju.

więcej...

Ujednolicenie odszkodowania w postępowaniu grupowym

Wszyscy, którzy zdecydują się na dochodzenie swoich praw za pomocą pozwu grupowego, muszą liczyć się z tym, że nie będą mogli zażądać indywidualnego odszkodowania – wysokość roszczenia zgodnie z ustawą musi być jednakowa dla wszystkich członków grupy.

więcej...

Pozew zbiorowy – co to takiego?

Jeszcze do niedawna szary obywatel naszego kraju, narażony na szkodę podczas korzystania z usług nieuczciwej firmy, czy to moralną, czy też materialną, nie miał szans w dochodzeniu swoich praw. W starciu z wielkimi korporacjami tonął w kosztach sądowych i w gąszczu przepisów. 17 lipca 2010 roku, w polskim systemie prawnym pojawiło się jednak nowe narzędzie – pozew zbiorowy. Dzięki niemu droga do zwycięstwa jest o wiele prostsza i tańsza. 

więcej...

Kiedy powód musi złożyć kaucję?

Powód, czyli grupa poszkodowanych wystosowująca pozew zbiorowy, może zostać zobligowany przez sąd do wniesienia kaucji, której wartość nie będzie przekraczała  20% wartości przedmiotu sporu.

więcej...

Pozwy zbiorowe przeciwko deweloperom

Od momentu wejścia w życie ustawy o pozwach grupowych w Polsce, sukcesywnie przybywa spraw wypowiadanych deweloperom. Właściciele nowo nabytych mieszkań skarżą się na przeciekające dachy, odpadający tynk, czy też krzywe ściany.

więcej...

Pozwy zbiorowe a oszuści internetowi

Oszustwa internetowe w dzisiejszych czasach to istna plaga. Jeżeli stałeś się jedną z tysięcy ich ofiar, pozew zbiorowy pomoże Ci w odzyskaniu wyłudzonych pieniędzy.

więcej...

Pozwy zbiorowe w Stanach Zjednoczonych i Polsce

Pozwy grupowe w Stanach Zjednoczonych cieszą się dużą popularnością oraz efektywnością. Od 2010 roku rozwiązanie to pozwala na dochodzenie roszczeń także w Polsce.

więcej...

Najgłośniejsze polskie pozwy zbiorowe

Choć w naszym kraju ustawa o pozwach zbiorowych funkcjonuje zaledwie dwa lata, przez ten czas głośno już było o wielu różny sprawach wytaczanych nieuczciwym firmom przez grupy poszkodowanych. Takie wieści nie cichną, a wręcz przeciwnie – jest ich co raz więcej.

więcej...

Pozwy zbiorowe przeciwko biurom podróży

W polskich mediach niejednokrotnie głośno było o nieuczciwych biurach podróży, z powodu których ich klienci tracili nie tylko pieniądze, lecz również oczekiwane przez cały rok wakacje. Ofiary takich sytuacji mogą teraz skutecznie dochodzić roszczeń - środkiem są pozwy zbiorowe.

więcej...

Jak wygląda pozew zbiorowy - warunki formalne

Pozew zbiorowy powinien przede wszystkim spełniać warunki, które określa Ustawia z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego:

więcej...

Pozew zbiorowy w pigułce

Pozew zbiorowy to forma prawna, mająca zastosowanie w postępowaniu cywilnym, na mocy której grupa poszkodowanych dochodzi roszczeń. Warunkiem jego wystosowania jest odpowiednia liczebność grupy - nie może być ona mniejsza jak 10 osób. 

więcej...

Podstawowe informacje o pozwach zbiorowych

Pozew zbiorowy został wprowadzony Ustawą o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym w dn. 17 grudnia 2009 roku. Ustawa weszła w życie w terminie 6 miesięcy od jej ogłoszenia, tj. 17 lipca 2010 roku.

więcej...

Kogo można pozwać

Pozew zbiorowy można złożyć na każdy podmiot. Mogą to być producenci, usługodawcy, instytucje finansowe, sieci handlowe, firmy duże lub małe, pod warunkiem, że pozew zbiorowy złoży co najmniej 10 poszkodowanych osób

więcej...

Jak złożyć pozew zbiorowy

Dziesięć to wymagane minimum poszkodowanych osób. Mogą to być zarówno konsumenci jak również przedsiębiorcy, którzy np. chcą złożyć pozew zbiorowy na nieuczciwego konkurenta. Jak zorganizować się w grupę? Można to zrobić za pośrednictwem naszego portalu

więcej...
Poprzednia12

Partnerzy