Baza wiedzy

Koszty postępowania grupowego

Koszt złożenia pozwu to 2 proc. wartości przedmiotu sporu. Nie może to być jednak kwota mniejsza niż 30 zł i większa niż 100 tysięcy złotych. Dodatkowe koszty mogą się wiązać z ustanowieniem przez sąd - na wniosek pozwanego przedsiębiorcy - kaucji na poczet kosztów postępowania sądowego

więcej...

Pozew zbiorowy w sądzie

W momencie, kiedy zgromadziła się grupa 10 lub więcej poszkodowanych osób, zebrane zostały środki na pokrycie kosztów procesu sądowego oraz opłatę za pozew zbiorowy, reprezentant grupy (radca prawny, lub adwokat) sporządził pozew, przychodzi czas na wystąpienie z pozwem do sądu

więcej...

Historia pozwów zbiorowych

Początki pozwów zbiorowych sięgają średniowiecza. Ich rozpowszechnienie nastąpiło natomiast w XVII wieku, kiedy to w Anglii uchwalono Ustawę o Pokoju. W myśl tej ustawy,poszkodowani mogli wystąpić do sądu ze wspólnym pozwem

więcej...

Treść ustawy o pozwach zbiorowych

Dnia 19 lipca 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. U. Nr 7, poz. 44, dalej „ustawa”).

więcej...

Pozew zbiorowy w pigułce

Pozew zbiorowy jest formą pozwu w postępowaniu cywilnym dla spraw, w których najmniej 10 osób, dochodzi roszczeń jednego rodzaju. Pozew zbiorowy został wprowadzony Ustawą o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym w dn. 17 grudnia 2009 roku.

więcej...
12Następna

Partnerzy