Jak złożyć pozew zbiorowy

Autor: WspólnyPozew.com

data publikacji: 20.04.2011

Dziesięć to wymagane minimum poszkodowanych osób. Mogą to być zarówno konsumenci jak również przedsiębiorcy, którzy np. chcą złożyć pozew zbiorowy na nieuczciwego konkurenta. Niemniej jednak dobrze jest, gdy grupa składająca pozew zbiorowy liczy więcej niż wymagane minimum, ponieważ pozwana firma bądź instytucja może zakwestionować prawo części członków grupy, do uczestnictwa w niej. Gdy liczba członków spadnie do dziewięciu, pozew zbiorowy zostanie odrzucony przez sąd.

Jak zorganizować się w grupę? Można to zrobić za pośrednictwem portalu www.wspolnypozew.com (zakładka grupy)

Składający pozew zbiorowy musi też na swój koszt opublikować, w ogólnopolskiej gazecie, informację o toczącym się postępowaniu. W ogłoszeniu powinny znaleźć się m.in.: nazwa sądu, który zajmuje się sprawą, strony postępowania, informacja o przedmiocie sporu, możliwości przystąpienia do grupy w określonym terminie, nie dłuższym jednak niż trzy miesiące od daty ukazania się ogłoszenia – potem jest to niemożliwe.

Aby stworzyć grupę, wszystkich jej członków łączyć musi to samo roszczenie. Nie może to być przypadkowo zorganizowana grupa osób, które chcą jedynie oszczędzić na wydatkach na prawnika.

Istnieje również wymóg ujednolicenia wysokości roszczeń finansowych. Oznacza to, iż pozywający zbiorowo firmę lub instytucję, ustalić muszą wspólną kwotę odszkodowania, o jakie się domagają. Można jednak podzielić grupę, na co najmniej dwu-osobowe podgrupy. W takich podgrupach członkowie mogą starać się o inną wysokość odszkodowania, w zależności od stopnia poszkodowania. Może to jednak skomplikować i wydłużyć proces postępowania.

Kolejnym krokiem jest pozyskanie reprezentanta. Może nim być adwokat lub radca prawny. Jest to osoba odpowiedzialna na złożenie pozwu, w imieniu wszystkich poszkodowanych. Oprócz członka grupy reprezentantem może być także powiatowy lub miejski rzecznik konsumentów. Ale tylko w odniesieniu do spraw, które leżą w jego kompetencjach. Konieczne jest także ustanowienie pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego – chyba, że takie kwalifikacje ma reprezentant.

Powrót

Partnerzy