Kogo można pozwać

Autor: WspólnyPozew.com

data publikacji: 21.04.2011

Pozew zbiorowy można złożyć na każdy podmiot. Mogą to być producenci, usługodawcy, instytucje finansowe, sieci handlowe, firmy duże lub małe, pod warunkiem, że pozew zbiorowy złoży co najmniej 10 poszkodowanych osób. Stworzenie listy spraw nadających się do wytoczenia w trybie pozwu zbiorowego oraz firm, które można w tym trybie pozwać nie jest trudne.

Do tej pory bowiem, wobec braku możliwości wspólnego wystąpienia na drogę sądową przez większą grupę osób, bardzo dużo poszkodowanych rezygnowało z dochodzenia w sądzie swoich praw, słusznie obawiając się starcia z armią prawników. Sytuację wykorzystywały firmy, stosując niekorzystne zapisy w umowach, zaniżając normy, stosując niedozwolone klauzule, itp. W związku z tym, na roszczenia o ochronę konsumentów będą się składały przede wszystkim roszczenia kierowane przeciwko przedsiębiorcom stosującym niedozwolone klauzule umowne.

Konsumenci mogą dochodzić ochrony swoich indywidualnych praw podmiotowych, które zostały naruszone przez niedozwolone postanowienia umów, w szczególności poprzez żądanie określonego odszkodowania ze względu na to, że określone zapisy tych umów są niedozwolone w rozumieniu art. 3851 kodeksu cywilnego.

Powrót

Partnerzy