Pozwy grupowe przeciwko nieuczciwym pracodawcom

Autor: www.wspolnypozew.com

data publikacji: 01.08.2012

Stworzona przez Sejm ustawa o dochodzeniu roszczeń poprzez pozwy grupowe, początkowo dawała poszkodowanym szerokie pole manewru. Nie określała bowiem dokładnie w jakich sprawach można się jednoczyć. Wystarczyło, że zbierze się grupa co najmniej 10 osób, którzy pragną dochodzić roszczeń jednego rodzaju.

Ustawa więc zjeżyła skórę na karku nie tylko nieuczciwym przedsiębiorcom, ale również pracodawcom. Niestety na niekorzyść pokrzywdzonych pracowników, Senat wprowadził do ustawy poprawkę, dając możliwość składania pozwów tylko w określonych sprawach:

  • dotyczących ochrony konsumentów,
  • związanych z odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez niebezpieczny produkt,
  • dotyczących ustalenia odpowiedzialności za czyny niedozwolone.

Ustawa po poprawce zabrania jednocześnie wnoszenia pozwów grupowych dotyczących spraw związanych z ochroną dóbr osobistych. Pracownicy nie mogą więc wspólnie pozwać pracodawcy z powodu mobbingu, czy też molestowania seksualnego.

Poprawka do ustawy znacznie ograniczyła możliwości prawne grup pracowniczych. Ograniczyła – na szczęście nie wyeliminowała ich całkowicie. Pracodawca może bowiem odpowiadać przed sądem z tytułu czynu niedozwolonego.

Czyn niedozwolony może być zawiniony lub niezawiniony, jednak w każdy z tych przypadków ustawa przewiduje obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody. Jeśli więc grupa pracowników poniesie szkodę np. w wyniku przesyłania do ZUS-u przez nieuczciwego pracodawcę zaświadczeń z zaniżonymi kwotami (niższe świadczenia emerytalne), może śmiało domagać się odszkodowania w ramach pozwu zbiorowego. Z pozwów zbiorowych możemy skorzystać także, jeśli firma nie wypłaca regularnie wynagrodzeń lub bezpodstawnie je obniża.

Dla poszkodowanych pracowników pozwy grupowe (choć ograniczone) są wielką szansą na sprawiedliwość i zadośćuczynienie. Dzięki nim nieuczciwi pracodawcy, których jest przecież W Polsce bardzo dużo, nie mogą czuć się już tak do końca bezkarni. Warto się im przeciwstawiać, wspólnie jednocząc siły.

Powrót

Partnerzy