Ujednolicenie odszkodowania w postępowaniu grupowym

Autor: www.wspolnypozew.com

data publikacji: 01.08.2012

Wszyscy, którzy zdecydują się na dochodzenie swoich praw za pomocą pozwu grupowego, muszą liczyć się z tym, że nie będą mogli zażądać indywidualnego odszkodowania – wysokość roszczenia zgodnie z ustawą musi być jednakowa dla wszystkich członków grupy.

Przepis ten ma na celu ułatwić pracę sądom, które rozstrzygając sprawę nie będą musiały ustalać dla każdego z poszkodowanych osobnej kwoty odszkodowania. Z pozoru może to wydawać się mało wygodne dla pozywających, lecz w praktyce znacznie skraca czas całego procesu.

Ustawę o zryczałtowaniu wysokości rekompensaty, można jednak niejako obejść, tworząc podgrupy, składające się z co najmniej dwóch członków, dla których ustalone zostaną rożne wysokości odszkodowania – zależnie od poniesionych strat. Np. jeśli grupa składająca pozew to osoby poszkodowane w wyniku zakupu wadliwego sprzętu elektronicznego, z których część odniosła tylko niewielkie szkody (zepsuty laptop), a pozostałe znacznie większe (uszkodzony nie tylko komputer, ale także pralka, lodówka itp.), naturalnym jest, że ustalenie jednego odszkodowania będzie kłopotliwe. W takim wypadku mogą one podzielić się na podgrupy i dla każdej z nich ustalić inną wysokość rekompensaty.

Ujednolicenie roszczeń to wymóg konieczny, bez niego wniosek o wszczęcie postępowania zostanie przez sąd odrzucony. Jeśli więc ktoś z poszkodowanych uważa, że jego szkoda znacznie przewyższa straty innych członków grupy, powinien złożyć pozew indywidualny. W takim przypadku musi się jednak liczyć ze znacznie wyższymi kosztami całego procesu i niestety najczęściej także z o wiele dłuższą rozprawą. Pozew zbiorowy to oszczędność czasu, pieniędzy i znacznie większa szansa na wygraną.


 

Powrót

Partnerzy