Formularz

Proszę mieć na uwadze, że samo wypełnienie formularza nie oznacza, że sprawa danej osoby zostanie włączona w postępowanie (w zależności od liczby zgłoszeń od poszczególnych kategorii osób, tj. właścicieli aut nowych, używanych, leasingowych itp. będzie można podjąć decyzję o tym, w ramach jakiej grupy i w jaki sposób formułować powództwo).

Informujemy, że obecny etap postępowania jest niezobowiązujący.
Rejestracja nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami prawnymi czy finansowymi.Marka Data zakupu (dd.mm.rrrr) Kwota zakupu pojedynczego auta (PLN, może być szacunkowa) Liczba zakupionych pojazdów

Proszę mieć na uwadze, że samo wypełnienie formularza nie oznacza, że sprawa danej osoby zostanie włączona w postępowanie (w zależności od liczby zgłoszeń od poszczególnych kategorii osób, tj. właścicieli aut nowych, używanych, leasingowych itp. będzie można podjąć decyzję o tym, w ramach jakiej grupy i w jaki sposób formułować powództwo)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez serwis WspolnyPozew.com w celu rejestracji zgłoszenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania.


Partnerzy