play

Nazwa: play
Pozew przeciwko: P4 Sp. z o.o.
Rodzaj grupy: Otwarta
Kategoria: Telekomunikacja
Rodzaj roszczenia: Zwrot kosztów,odszk.
Opis:

Pozew przeciwko nieuczciwym praktykom operatora sieci Play, który nalicza swoim użytkownikom absurdalnie wysokie opłaty za zużycie internetu w telefonach, które w ogóle nie miały miejsca. W najróżniejszych porach dnia i nocy, kiedy telefony nie są nawet użytkowane lub co więcej, znajdują się poza zasięgiem sieci, pojawia się zużycie od kilkunastu do kilkuset MB. Operator odrzuca wszystkie reklamacje, twierdząc, że naliczenie jest prawidłowe, ale nie potrafi lub nie chce tego udowodnić, odrzucając wszystkie wnioski o udostępnienie szczegółów połączeń.

Ponadto operator nakłada bezprawne blokady telefonów, żądając wpłaty kaucji z tytułu przekroczonego limitu kredytowego, mimo że przekroczenie takie nie miało miejsca. Naraża tym samym swoich klientów na straty finansowe, z tytułu, np utraconych zleceń.

W regulaminie operatora pojawiają się również klauzule niedozwolone, pozwalające mu na wypowiedzenie umów z klientami bez wypowiedzenia.

Zachęcam wszystkich dotkniętych podobnymi praktykami do przyłączenia się do pozwu zbiorowego.


Dołącz Członkowie Pliki Forum

Partnerzy