PTS

Nazwa: PTS
Pozew przeciwko: PTS SA - WROCŁAW
Rodzaj grupy: Otwarta
Kategoria: Telekomunikacja
Rodzaj roszczenia: Wycofanie umowy
Opis:

PTS SA zarejestrowane we 53-508 Wrocław przy ul. Prosta 36. powołując się na Orange (dawniej TP SA), świadomie wprowadza w błąd abonentów tej sieci sugerując im konieczność podpisania aneksu do obowiązującej umowy z uwagi na zmianę nazwy tej firmy. Abonenci w rzeczywistości podpisują nie aneks a kolejną umowę o świadczenie usługi telefonicznej Abonament Telefoniczny (WLR) z firmą PTS SA, zrywając jednocześnie umowę z Orange. 


Umowa, która jest przedstawiana do podpisu, pojawia się u takiego Abonenta zwykle za pośrednictwem firmy kurierskiej. Napisana jest na 1 stronie formatu A4, czcionką, której przeczytanie sprawia trudności nawet osobom o doskonałym wzroku. Dodatkowo jest również 1 strona regulaminu z 3 szpaltami tekstu o "mikroskopijnej: wielkości.


Tego typu proceder dotyka zwykle osoby starsze w podeszłym wieku. 
W umowie w polu  o nazwie: Czytelny podpis Operatora znajduje się podpis, którego nie można rozczytać. 

PTS SA stosuje ponadto klauzule niedozwolone w ww. umowie: 
"niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania". 

Proszę o zapisywanie się do niniejszej grupy, pozew jest już gotowy, chcemy niniejszym pomóc jak największej grupie osób.  

JK


Dołącz Członkowie Pliki Forum

Partnerzy