Skandia Aegon Axa

Nazwa: Skandia Aegon Axa
Pozew przeciwko: Skandia
Rodzaj grupy: Otwarta
Kategoria: Ubezpieczenia / Towarzystwa Ubezpieczeniowe
Rodzaj roszczenia: Rozwiązanie polisy
Opis:

aktualizacja: 09/2015

 

Witam,
w związku z przygotowywanymi pozwami użytkownicy którzy chcą do nich dołączyć proszeni są o przygotowanie dokumentów wg poniższej listy.
Dokumenty te oraz odpowiedzi proszę przesłać na adres:

biuro@wspolnypozew.com.

Po przesłaniu i przeanalizowaniu dokumentów przedzwoni do Państwa prawnik z wyjaśnieniem jak będzie prowadzony pozew, jakie koszty itp.
 

JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE?

Aby potwierdzić, czy w Twoim przypadku możliwe jest przyłączenie się do naszych pozwów zbiorowych, konieczna jest analiza prawna dokumentów, które otrzymałeś od Ubezpieczyciela:

 1. Polisa, a w przypadku ubezpieczeń grupowych Deklaracje przystąpienia i Certyfikat;
 2. Aneksy do Polisy lub do Certyfikatu – jeżeli były zawarte;
 3. Pismo od Ubezpieczyciela o rozwiązaniu polisy - jeżeli polisa została zlikwidowana; 
 4. Dokument informujący o wysokości zgromadzonych środków: wydruk (printscreen) z podglądu on-line konta polisy albo pismo (mail) od Ubezpieczyciela o stanie rachunku albo ostatnie roczne zestawienie otrzymane od Ubezpieczyciela informujące o wysokości zgromadzonych środków; 
 5. Wyciąg z rachunku bankowego lub kopie przekazów potwierdzające kwotę otrzymaną od TU  po wygaśnięciu polisy - jeżeli polisa została zlikwidowana lub informacja, że Ubezpieczyciel nie wypłacił żadnych kwot po likwidacji polisy;
 6. Wyciąg z rachunku bankowego lub kopie przekazów, potwierdzające wpłaty wszystkich składek do TU;
 7. Pismo Ubezpieczyciela o zgodzie na zawieszenie opłacania składek - jeżeli polisa była zawieszona;
 8. Korespondencja z Ubezpieczycielem, tj. 
  - pismo / mail otrzymane od Ubezpieczyciela o wysokości pobranej opłaty likwidacyjnej;
  - pismo / mail otrzymane od Ubezpieczyciela o wysokości ewentualnej opłaty likwidacyjnej (dystrybucyjnej), która byłaby pobrana w razie wcześniejszego rozwiązania polisy - jeżeli takie Ubezpieczyciel wysłał; 
  - wezwanie (przypomnienie od Ubezpieczyciela) do zapłaty zaległych składek;
 9. Informacja, czy nadal składki są opłacane; 
 10. Informacja o zakończeniu polisy;
 11. Informacja o aktualnym adresie;
 12. Numer PESEL;
 13. W przypadku Polis w AXA, SKANDIA, EUROPA, OPEN LIFE – tabela opłat i limitów (załącznik do OWU).
 14. Imię
 15. Nazwisko
 16. Adres email
 17. Numer telefonu

Dołącz Członkowie Pliki Forum

Partnerzy