Skarb Państwa - Amber Gold

Nazwa: Skarb Państwa - Amber Gold
Pozew przeciwko: SKARBOWI PAŃSTWA
Rodzaj grupy: Otwarta
Kategoria: Finanse
Rodzaj roszczenia: odszkodowanie
Opis:

Grupa osób kierujących pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa z tytułu bezczynności legislacyjnej skutkującej brakiem właściwej informacji konsumentów, co do ryzyka powierzania pieniędzy podmiotom parabankowym takim jak „Amber Gold” Sp. z o.o.


Dołącz Członkowie Pliki Forum

Partnerzy