wrobieniwgetin

Nazwa: wrobieniwgetin
Pozew przeciwko: TU EUROPA na Życie
Rodzaj grupy: Otwarta
Kategoria: Finanse
Rodzaj roszczenia: Zwrot
Opis:
Skargę o takiej treści wysłałam do KNF (Ona najbardziej obrazuje problem)

Mam ubezpieczony tam Dom na trzydzieści lat - cały okres kredytowania,  bez możliwości zmiany ubezpieczyciela (to znaczy mogę wprowadzić ubezpieczenie równoległe - co jest bez sensu) i bez możliwości  zwrotu jednorazowo do kredytu pobranego ubezpieczenia w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu.

Dom został zalany w wyniku powodzi ubezpieczyciel uznał, że wybiły wody gruntowe. Sprawa była u Rzecznika Ubezpieczonych ale oni nie mogą nic wszak musi TU Europa zgodzić na polubowne rozstrzygnięcie sporu. Oni się nie godzą. Prawdopodobnie zdecyduję się na pozew do Sądu.  Wszak wyraźnie jest mowa o powodzi na tym terenie o zalaniu  okolicznych wiosek itp.

Bank mnie wrobił w to ubezpieczenie bo gdybym wiedziała, że TU Europa to najgorszy ubezpieczyciel w kraju. Wolałabym zapłacić większą kwotę i u kogoś bardziej uznanego, gdzie jak się dochodzi swoich roszczeń to przynajmniej coś się dzieje a faktyczna szkoda jest uznana za faktyczną szkodę.

 

Druga sprawa to wrobienie mnie w Pareto. Rzekomo obniża marżę banku i jest super zabezpieczeniem, okazuje się, że po 180 miesiącach opłat + głównej opłacie powyżej 11 000,00 zł mam kwotę gwarantowaną 56000,00 zł o ponad 11 000,00 niższą niż wpłacono, nie mam mowy o żadnych odsetkach czy innych wartościach dodanych a za wszystko odpowiada firma z nazwą EUROPA w tle. Na dokładkę nie mogę tego wycofać, zamknąć bo tracę całą zapłaconą kasę. Nie mogę się spóźnić z płatnością składki bo zrywają umowę i zabierają całą wpłaconą kasę. Tak więc to jakiś horror jest, żerujący na ludziach i wykorzystujący sprzyjające okoliczności, dlatego uważam, że ludzi trzeba przestrzec przed nimi - może warto zająć się tematem!

Jest to typowa manipulacja,  manewr, fortel, podstęp mający na celu oszukanie grupy osób (jest strona www.wrobieniwpareto, w necie jest cała masa skarg rozżalonych ludzi na działania Grupy Getin, EUROPA i OPENFINACE - to wszystko firmuje Pan Leszek Czarnecki)  aby skłonić ich do działania sprzecznego z ich dobrym interesem - proszę wziąć pod uwagę, że wszyscy z nas rozmawiali z  Doradcami, którzy winni mieć na uwadze przede wszystkim słuszne interesy zleceniodawców. Nikt z nas więc nie pomyślał, że  kontaktując się z takim doradcą zostaniemy zmanipulowani i nabici w butelkę. Tak to niestety miało miejsce. Dodam, że u wszystkich, z którymi rozmawiałam Certyfikat z kwotą gwarantowaną do wypłaty  przychodził po kilku miesiącach od podpisania tego PARETO a z tego bełkotu tam zawartego nie wynikało rzetelnie, uczciwie i sumiennie naprawdę nic. 

 

Co jeszcze chciałabym dodać uważam, że jest to jak najbardziej sprawa dla Państwa zbadanie tego stanu. Wszak działa to na systemie naczyń  mocno powiązanych - bez możliwości zmian i klient tak naprawdę wiążąc się z nimi  ma starty a nie znam umów obopólnych gdzie  krociowy zysk obejmował by tylko jedną stronę a druga byłaby stratna - przecież to sprzeczne z interesem społecznym i z zasadami współżycia społecznego.

Czy jest możliwość sprawdzenia caluśkiej tej grupy finansowej Getin Noble Bank, Getin Bank, EUROPA S.A., EUROPA na Życie S.A. , OPEN  FAINANCE - całości Pana Leszka Czarneckiego czy  takie działania  polegające na manipulacji, wprowadzaniu zapisów niezgodnych z takimi postanowieniami:

"Prezes Urzędu podkreśla w tym miejscu, że stosownie do bezwzględnie obowiązującego przepisu art. 813 § 1 k.c: Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Z treści tego przepisu wynika więc, że niedozwolone jest pobieranie składki za okres, w którym ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. Kredytobiorca nie może ponosić niekorzystnych skutków umów zawieranych przez Bank z towarzystwami ubezpieczeń. Bank zaś jak nakazują dobre obyczaje - powinien współdziałać z kredytobiorcą w celu minimalizacji kosztów związanych z wykonaniem umowy, zwłaszcza że w opisanym wypadku nie zachodzi konflikt interesów Banku i kredytobiorcy."

 

Nie rozumiem też dlaczego można zmusić człowieka do tego aby  wziął jeszcze  do kredytu hipotecznego kredyt na ubezpieczenie domu na cały okres kredytowania, bez możliwości zmiany ubezpieczyciela i bez możliwości zwrotu składki  mimo iż  jak opisano powyżej zachodzi konflikt  i aby wziął do kredytu jeszcze to PARETO - i to wszystko dolicza się marży Banku do kredytu. Także co chwila jak tylko mogą to powiększają sobie zarobek.

Oświadczam też, że gdybym była świadoma - gdyby Doradca mnie poinformował o stratach na PARETO nigdy bym go nie zawarła. Nikt o zdrowych zmysłach nie będzie świadomie ponosił strat finansowych a tu  Doradca mnie tak zmanipulował.

Uważam także, że źle jest jeżeli wszystko znajduje się w jednej grupie finansowej i kredyt i ubezpieczenie  wszak tu zachodzi konflikt  interesów  Bank chętnie udzieli kredytu i ubezpieczenia  ale ubezpieczenie w ramach tej samej grupy finansowej będzie szukało takiego wyjścia aby nie zrealizować swoich zobowiązań bo fajnie zarabia się na kredycie i ubezpieczeniu  i kroi  swoich klientów podwójnie i cieszy się ogromnie, że tak fajnie, prosto i łatwo dają się manipulować.   Wydaje mnie się, że to sprawa do sprawdzenia w sam raz dla Państwa. Mój kredyt w Getin ma dane DK/KR-HIP/36878/10 i będę wdzięczna za sprawdzenie tego wszystkiego. Dla  mnie to strasznie  nieuczciwe praktyki i ogromna manipulacja - proszę więc uprzejmie o wyjaśnienie tej sprawy.

Uważam także, że dobrze jest jeżeli klient przy podpisywaniu umowy kredytowej ma świadomość, że wszelkie opcje  do których zostaje zmuszony w pakiecie,  odpowiada ta sama grupa ludzi.  Miejmy świadomość, że bierzemy kredyt, ubezpieczamy dom, wrabiamy się w PARETO u jednych i tych samych ludzi. Mnie się wydaje, że to bardzo ważne i ma znaczący/istotny  wpływ na  dużą część naszego życia.

 

 


Dołącz Członkowie Pliki Forum

Partnerzy